Aktualności komunikaty

Towarzysz Wojciech Konieczny, Przewodniczący Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej Jest Senatorem RP IX kadencji. Kandydował z KW Sojusz Lewicy Demokratycznej, rekomendowany przez PPS

W 1919roku mija 75 rocznica opublikowania podstawowego dokumentu historycznego zapowiadającego kierunki rozwoju  państwa polskiego po II Wojnie Światowej.

Dokument, nazwany manifestem PKWN, opublikowany w lipcu 1944 roku jest do dnia dzisiejszego wyraźnym programem socjalistycznego rozwoju Polski przełomu XX wieku, a tym samym  zapowiadającym spełnienie żywotnych interesów  upośledzonych i odrzuconych warstw narodu i państwa  polskiego, które szczególnie na przełomie wieku XIX i XX  dążyły do likwidacji wyzysku, poprawy warunków życia, dostępu do oświaty i postępu naukowego i technicznego, do powstania państwa sprawiedliwości społecznej. O takie państwo walczyli obywatele naszej Ojczyzny w okresie II Rzeczypospolitej, a socjaliści wnieśli do tego rozwoju znaczący wkład.

Kandydaci do Sejmu i Senatu RP Kandydujący z  list KW SLD rekomendowani przez Polską Partię Socjalistyczną:

POROZUMIENIE SOCJALISTÓW
uprzejmie zaprasza na konferencję
70-lecie Chińskiej Republiki Ludowej. Kształtowanie się nowego modelu ustrojowego
11 października 2019 roku (piątek) godz. 17.00 Sala Konferencyjna OPZZ, Warszawa ul. Kopernika 36/40 II piętro

  Jesteśmy na FB i YouTube                ,                                      Profil OKW na FB