Aktualności komunikaty

Prezydium RN spotkało się na swoim cyklicznym posiedzeniu 6 lutego. Z uwagi na pandemię spotkanie miało ograniczony charakter. Głównym tematem posiedzenia było określenie kierunku najbliższych działań partii i przegotowanie materiałów dla RN PPS, której posiedzenie planowane jest na keircień 2021 vroku.

Prezydium zajęło stanowisko w sprawie wyboru Kandydata na stanowisko RPO

Towarzysze skupili się na tematacie niezbędnych przygotowań do XLIV Kongresu partii. Szczegółowo omawiano oczekiwany kierunek rozwoju organizacji młodzieżowej PPS. Zapoznali się także z sytuacją finansową partii.

BP PPS

31 stycznia 2005 roku, zmarł w Warszawie Jan Mulak, polityk, dziennikarz, sportowiec, teoretyk sportu, trener kadry państwowej, twórca polskiego „Wunderteamu” lekkoatletycznego lat 50. i 60., senator i marszałek senior Senatu III kadencji.
Do śmierci był Honorowym Przewodniczącym PPS.

Warszawa 2021-01-30

Polska Partia Socjalistyczna w sprawie opublikowanego przez TK uzasadnienia do wyroku TK w sprawie „niekonstytucyjności prawa do aborcji w wypadku ciężkiego uszkodzenia płodu" oraz publikacji w Dz. U co czyni go prawem, stoi na stanowisku, iż narusza to zasady dobrego prawodawstwa, jest sprzeczne z zasadą supremacji praw człowieka i obywatela.

Obchodzimy dzisiaj 76 rocznicę Wyzwolenia Łodzi. Jest to dla naszego miasta, jego historii i mieszkańców data ważna i bardzo  znacząca.

 Znajdziesz nas           Teeeter PPS                 OKW na FB