Czy nawołujący do zburzenia Pałacu Kultury rozbili by umyślnie swój samochód,  który podarował im wujek który  okazał się kanalią?. To głupota powiedziałaby pewnie większość z nich.

Zdrowie to podstawowa potrzeba społeczna, a jego ochrona to podstawowy element polityki społecznej państwa. Neoliberałowie rozpatrują politykę społeczną w wymiarze czysto socjalnym i redystrybucyjnym.  Mimo wypowiadanych frazesów o dbaniu o dobro Polaków i wsłuchiwaniu się w głos suwerena, obecny rząd Prawa i Sprawiedliwości traktuje ochronę zdrowia podobnie jak krytykowany  przez nich rząd Platformy Obywatelskiej.

Stanowisko

Komitetu Okręgowego PPS w Warszawie

w sprawie reprywatyzacji i prywatyzacji nieruchomości i gruntów

przyjęte na posiedzeniu w dniu 31. 10. 2017 r.

 

     W 1918 roku, gdy powstawała Niepodległa Polska, nieruchomości i grunty pozostające bez właścicieli przechodziły na własność samorządów lub państwa. Nie było „prywatyzacji i reprywatyzacji”. Józef Piłsudski miał powiedzieć właścicielom nieruchomości i ziemianom: „Niczego nie dostaniecie!”. I nie dostali.

     Po 1990-tym roku nastąpiła w Polsce restauracja kapitalizmu w jego szczególnie brutalnym neoliberalnym wydaniu. Istotnym jej elementem jest „prywatyzacja i reprywatyzacja” majątku społecznego.

     PPS uważa wszystkie akty prywatyzacji i reprywatyzacji wydane po 1990 roku za bezprawne. Są to działania na szkodę społeczeństwa i państwa polskiego. Nieruchomości i grunty, które przed 1990 rokiem były własnością samorządów lub państwa pozostają ich własnością! Bezprawne prywatyzacje i reprywatyzacje muszą być unieważnione!

     Samorządy i państwo mogą dzierżawić nieruchomości i grunty. Mogą tworzyć spółki z kapitałem społecznym w formie nieruchomości. Jednak przede wszystkim nieruchomości komunalne mają zapewnić dach nad głową biedniejszej części Polaków. Dziś są to w większości emeryci i renciści.

     To co społeczeństwo zbudowało i to czego używa należy do społeczeństwa!

Wyrażamy swój głęboki sprzeciw wobec ostatnich wydarzeń w Katalonii, gdzie prawicowy rząd hiszpański Mariano Rojoya użył zmasowanych sił policyjnych i specjalnych dla spacyfikowania pokojowych manifestacji  ludności Katalonii. W wyniku tych wydarzeń setki osób doznało urazów fizycznych i psychicznych. Takie sytuacje nie mogą mieć miejsca w nowoczesnej Europie.

  Jesteśmy na FB i YouTube                                                    Profil OKW na FB