Drukuj

Warszawa 22.09.2018

 

PPS bierze udział w wyborach samorządowych w koalicji wyborczej SLD- Lewica Razem.

Uważamy, że jedność lewicy w tych wyborach jest warunkiem przełamania neoliberalnego duopolu POPiS  i jednocześnie walki o demokratyczną i przyjazną obywatelom Polskę. Członkowie i sympatycy PPS startując na listach koalicji zachowują swoją tożsamość ideową i będą walczyć w samorządach o realizację  tych idei.

Nasza Polska

Chcemy Polski w której:

Chcemy państwa które:

Chcemy Polski obywatelskiej i samorządnej, w której samorządy, wybrane demokratycznie, reprezentują  w pierwszej mierze interesy swoich wyborców, a nie władzy centralnej czy partii, które ich desygnowały. 

Jakie działania obiecują nasi kandydaci startujący w wyborach samorządowych.

Realizując nasze idee społeczeństwa obywatelskiego :

Dbając o godny poziom życia mieszkańców będziemy wspierać:

uczniów zapewniając:

emerytów poprzez m.in.:

osób ubogich poprzez:

 

W celu polepszenia opieki medycznej w ramach możliwości prawnych i kompetencji jednostek terytorialnych podejmiemy następujące przedsięwzięcia:

o  badania wad postawy u dzieci

o   badania w celu wczesnego wykrycia chorób kobiecych i męskich,

o   szczepienia przeciwko grypie,

 

Przeciwstawiamy się przekształcaniu publicznych placówek ochrony zdrowia w spółki Prawa handlowego.

 

Dbając o powszechny dostęp do dóbr kultury, nie obarczony preferencjami ideologicznymi i religijnymi będziemy organizować:

Obiecujemy wrażliwość na bieżące potrzeby i postulaty obywateli.

 

Rada Naczelna

Polskiej Partii Socjalistycznej