w sprawie działalności Koła Miejskiego PPS we Wrocławiu .

 Bydgoszcz,16.05.20r.

  

 1.K-P Rada Wojewódzka PPS w Bydgoszczy    postanawia przyjąć do akceptującej wiadomości stanowisko 5 członków KM we Wrocławiu o zawieszeniu działalności w partii oraz powierzyć pełnienie obowiązków przewodniczącego tego koła  Partii i jednocześnie  upoważnić do zorganizowania wyborów zarządu  koła  i  pracy KM na okres od maja do  końca września br. Towarzyszowi Krzysztofowi FR0NIEWSKIEMU.

REGULAMIN KONKURSU
NA DZIENNIK, PAMIĘTNIK LUB WSPOMNIENIA Z LAT 1944-1989

 

§1

Postanowienia ogólne

 

  1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie na dziennik, pamiętnik lub wspomnienia z 1944-1989, zwanym dalej w treści regulaminu Konkursem.
  2. Celem Konkursu jest zebranie zapisów losów Polaków w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz wydanie ich w formie książki jako autentycznego świadectwa epoki.
  3. Podmiotem realizującym Konkurs pod patronatem Przeglądu Socjalistycznego jest Kujawsko-Pomorska Rada Wojewódzka Polskiej Partii Socjalistycznej z siedzibą przy ul. Garbary 24/1, 85-229 Bydgoszcz, zwana dalej Organizatorem.

W dniu 14 stycznia w wyniku poniesionych obrażeń zmarł Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

My, członkinie i członkowie Gdańskiego koła PPS wyrażamy głęboki żal z powodu tej bezsensownej zbrodni.

Nożem posłużył się Stefan W., jednak odpowiedzialność polityczna stoi po stronie całej klasy politycznej, mediów oraz kościoła. Nie zrobili nic aby powstrzymać mowę nienawiści, a tylko ją podsycali. Państwo nie zdało egzaminu.

Powiedzmy DOŚĆ mowie nienawiści!

 Żądamy natychmiastowych działań od ministra sprawiedliwości, mających na celu wyeliminowania z życia publicznego prawicowego ekstremizmu.

Internet zalewa fala nienawiści i pogardy. Wpisów nawołujących do zbrodni i zbrodnie popierających. Tacy ludzie powinni być postawieni przed wymiarem sprawiedliwości. Powinni ponieść konsekwencje swoich słów.

 Czas zacząć działać, bo jutro może być to ktoś z nas. Może być ktoś, kto nie podoba się swoim wyglądem, poglądami, orientacja seksualną lub wyznaniem.

 

Polska Partia Socjalistyczna Komitet Miejski w Gdańsku

Stanowisko wspólne:

➡️ Polska Partia Socjalistyczna Łódź

➡️ Polska Partia Socjalistyczna Lublin

➡️ Polska Partia Socjalistyczna Gdańsk

 

Pod pretekstem walki z wirusem ASF 12 stycznia 2019 w całej Polsce zaczną się wielkoobszarowe zbiorowe polowania na dziki. Według danych PZŁ zginąć może nawet 210 tys. tych zwierząt. Pomysł pochodzi od Głównego Lekarza Weterynarii, ale był konsultowany i zyskał aprobatę Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego (PZŁ).

  Jesteśmy na FB i YouTube                                      Profil OKW na FB