Tradycyjnie w ostatnią środę - 30 października 2019 roku - miesiąca miało miejsce zebranie Koła PPS Warszawa-Śródmieście.

Podkreślono, że ludzie lewicy mimo osiągnięcia wyników pozwalających na zajęcie godnego miejsca w Sejmie i w Senacie nie zdołali doprowadzić do głównego, zakładanego celu, jakim było pozbawienie władzy rządzącej przez ostatnie cztery lata prawicowej koalicji, z PiS na czele.

Zwrócono uwagę na bezwzględną konieczność walki posłów i senatorów z Koalicji Lewica o przestrzeganie przez władze państwowe zapisów Konstytucji oraz kształtowanie ustawodawstwa zgodnie z interesami ludzi pracy.

Ze zrozumieniem przyjęto - zgłaszane przez partyjną młodzież postulaty o konieczności zwiększenia atrakcyjności programu PPS oraz uwypukleniu w nim nieobecnych w debacie głównego nurtu radykalnych haseł programowych.

Podczas zebrania przyjęto do koła 5 nowych członków m.in. z grupy młodzieżowej PPS. Deklarację przystąpienia do PPS złożyła również Anna Grodzka, b. posłanka w kadencji 2011-2015.

W zebraniu uczestniczył Honorowy Przewodniczący PPS – Bogusław Gorski.

 

 

Czesław Kulesza

opracowano na podstawie wpisy ze strony www.przeglad-socjalistyczny.pl

  Jesteśmy na FB i YouTube                                      Profil OKW na FB