Uchwały RN

1.Rada Naczelna postanawia zrealizować Uchwałę 42 Kongresu o przeprowadzeniu Nadzwyczajnego Kongresu poświęconego programowi PPS poprzez zwołanie w dniu 10 marca b.r Konferencji Programowej. W Konferencji może wziąć udział każdy członek PPS.

11 listopada każdego roku Polska obchodzi Święto Niepodległości. Święto to obchodzi również Polska Partia Socjalistyczna. Walka o odzyskanie niepodległości była jednym z dwóch podstawowych założeń programowych PPS, kiedy powstawała w dniu 17 listopada 1892 roku na Kongresie w Paryżu.

       W celu przygotowania struktur  PPS do wyborów samorządowych w 2018 roku Rada Naczelna uchwala co następuje:

W celu dalszego doskonalenia działalności struktur PPS Rada Naczelna  wprowadza

     Regulamin Gospodarki Finansowej Rad Wojewódzkich i Komitetów Okręgowych PPS

 

    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 01.01.2017

  Jesteśmy na FB i YouTube                ,                                      Profil OKW na FB