Uchwały RN

 Polska Partia Socjalistyczna wyraża żal, że nie udało się stworzyć szerokiej koalicji scalającej wszystkie organizacje polskiej lewicy. Wyborcy stoją przed dylematem – na kogo głosować. Obecne wybory zadecydują o pozycji i znaczeniu naszego kraju w Unii Europejskiej.

 22 września 2018 Warszawa

 

Polska Partia Socjalistyczna kieruje wyrazy solidarności i poparcia do pracowników manifestujących z Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych. W pełni rozumiemy ich niezadowolenie z polityki państwa w zakresie stosunków pracy, form zatrudnienia, polityki płacowej i rozwiązań emerytalnych.

 

 

Warszawa 26 marca 2018 roku

Pan

Andrzej Duda

Prezydent

Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa

Szanowny Panie Prezydencie

 

W imieniu władz statutowych Polskiej Partii Socjalistycznej zwracamy się do Pana

o rozważenie możliwości zainicjowania procesu legislacyjnego w oparciu o art. 139 Konstytucji RP celem

przyjęcia ustawy wprowadzającej na określonych warunkach amnestię

dla więźniów osadzonych w polskich zakładach karnych

w związku ze 100 leciem niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

 

Wniosek Polskiej Partii Socjalistycznej wypływa z czysto humanistycznych tradycji i ideologii ruchu socjalizmu polskiego, który zawsze w swej 125 letniej historii opierał się o wartości najwyższe, jak niepodległość oraz niezależność państwa i narodu, sprawiedliwość społeczna i dobro człowieka.

Zwracamy jednocześnie uwagę, że ogłoszenie amnestii z inicjatywy i pod patronatem Prezydenta RP mogłoby mieć ogromne znaczenie dla spójności państwa i społeczeństwa, potwierdzenia woli reform, w których centralne miejsce odgrywa człowiek.

Widzimy ogłoszenie tego aktu łaski, jako potwierdzenie siły Państwa Polskiego, szczególnie na forum międzynarodowym, w roku obchodów 100 lecia niepodległości.

Przyjmuje się poniższy harmonogram przygotowania członków i organów statutowych PPS do Kongresu

  Jesteśmy na FB i YouTube                                                    Profil OKW na FB