Uchwały RN

 

 

 W  dniu 1 maja - obchodzonym przez  postępowy  świat  od  1890 roku jako Święto Pracy, my członkowie Polskiej Partii Socjalistycznej przypominamy całemu społeczeństwu polskiemu  o  wielkim wysiłku wielu pokoleń   członków PPS ,  którzy wywalczyli  wolność  dla  narodu  i  prawa  dla  ludzi  pracy  i  kobiet .

      Współczesny  neoliberalny  kapitalizm  wywołuje  postawy  egoistyczne,  a indywidualizm  i  utrata więzi  z  innymi  ludźmi są  wszechobecne.   Dążeniem Polskiej  Partii  Socjalistycznej  i  jak  sądzimy  wszystkich  partii  i  organizacji lewicowych,  jest  by  samorządność  lokalna  była  częścią  innego – lepszego  świata.   Świata,  w  którym  ludzie  wspólnie  rozwiązują   swoje  wspólne problemy  i  dbają  o  wspólne  interesy.  Ruch  Solidarność  i  wywodzące  się  z  niej partie  polityczne  głosiły  idee  państwa  obywatelskiego.   Tymczasem obserwujemy  daleko  idącą  centralizacje  władzy,   próby  odbierania samorządom  ich  niewielkich uprawnień    i narzucanie  im rozwiązań,  których nie  chcą  ,  jak  to  ma  miejsce  przy  okazji wprowadzania  nie  przygotowanej  i  nie  skonsultowanej  ze  społeczeństwem reformy  szkolnictwa.

    Cały postępowy świat  czci 1 maja  od 1890 roku . Dla nas , członków Polskiej Partii Socjalistycznej  Święto Pracy ma wymiar realny .  

 

   Przypominamy  sobie  i  całemu społeczeństwu polskiemu,  o  wielkim wysiłku wielu pokoleń PPS - owców, którzy wywalczyli  wolność dla  narodu  i  prawa  dla  ludzi  pracy .

  Jesteśmy na FB i YouTube                ,                                      Profil OKW na FB