Uchwały RN

Uchwała Rady Naczelnej Polskiej Parii Socjalistycznej

w sprawie reaktywacji organizacji Młodzieżowej

podjęta w dniu 31 sierpnia 2019 roku

 

 

Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej podejmuje uchwałę o reaktywacji Organizacji Młodzieżowej. Ramy organizacyjne i zasady współpracy z Partią będzie określał Centralny Komitet Wykonawczy. Regulamin oraz zasady funkcjonowania zostaną przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Naczelnej.

Rada Naczelna upoważnia towarzyszy:

  1. Gabriel Karczewski
  2. Bartosz Sieniawski
  3. Bogusław Halski–Pionka

do prac organizacyjnych i rejestracji kandydatów do organizacji młodzieżowej.

Uchwała Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej

w sprawie wyborów parlamentarnych w 2019 roku

podjęta w dniu 31 sierpnia 2019 roku

 1.

Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej akceptuje fakt powstania nieformalnej koalicji lewicowej przed wyborami do parlamentu w 2019 roku i uzgodnienia podjęte przez Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosnę Roberta Biedronia i Lewicę Razem o starcie wszystkich kandydatów z list Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej.

Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej, w oparciu o art. 46 pkt 2 lit. b) Statutu, podejmuje decyzję o porozumieniu z Sojuszem Lewicy Demokratycznej w sprawie umieszczenia kandydatów Partii na listach Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej. Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej upoważnia Prezydium Rady Naczelnej i Sztab Wyborczy do uzgodnienia warunków udziału w wyborach.

 2.

Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej, w oparciu o art. 46 pkt 1 lit. d) Statutu, zatwierdza kandydatów partii do uczestnictwa w wyborach parlamentu RP na listach Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej. Lista kandydatów zostanie dołączona do niniejszej uchwały po zarejestrowaniu list wyborczych.

 3.

Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej, w oparciu o art. 12 pkt 2 Statutu, potwierdza zawieszenie członkostwa w PPS członków PPS kandydujących z list Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej na okres kampanii wyborczej.

Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej precyzuje, że zawieszenie następuje po rejestracji listy przez Państwową Komisję Wyborczą a więc najdalej w dniu 3 września 2019 roku i kończy się w dniu 11 października 2019 r. o północy.

 4.

Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej stwierdza, że uchwała w sprawie przystąpienia do koalicji wyborczej z dnia 20.07.2019 roku traci moc.

Warszawa dn. 20.07.2019 

 

Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej przyjmuje z zadowoleniem fakt powstania Koalicji Lewicowej do wyborów parlamentarnych w 2019.

RN, w oparciu o art. 46 pkt 2 Statutu Partii podejmuje decyzję o przystąpieniu do nowej koalicji.

RN upoważnia  prezydium i sztab wyborczy do uzgodnienia warunków udziału w wyborach.

Przewodniczący RN PPS

(Wojciech Konieczny)

  1. Marek Jabłoński został wybrany członkiem Komisji Programowej.

W głosowaniu było 17 głosów za, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  1. Sekretarz Rady Naczelnej sporządza protokół i przesyła go do Przewodniczącego Rady Naczelnej w terminie 2 tygodni a po aprobacie rozsyła członkom Rady Naczelnej. Członkowie Rady Naczelnej mają 2 tygodnie na zgłaszanie uwag. Uwagi do protokołu będą rozpatrywane na kolejnym posiedzeniu Rady Naczelnej. Protokół będzie przyjmowany w głosowaniu na kolejnym posiedzeniu Rady Naczelnej.

  2. sowaniu tajnym było 17 głosów za, nikt nie był przeciwny, nikt nie oddał głosu nieważnego.
  1. Przyjęto protokół z poprzedniej Rady Naczelnej.

W głosowaniu było 17 głosów za, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Jesteśmy na FB i YouTube                                                    Profil OKW na FB