Publicystyka

W Polsce mamy samorządy i system samorządowy, ale brakuje w tym systemie prawdziwej samorządności. To tylko pozorny paradoks, bowiem pojęcie samorządów i samorządności  nie jest w polskiej praktyce tożsame.

W tym miejscu trzeba sięgnąć do rodzajów demokracji. 

Prezentując kandydatów  PiS  na prezydentów wszystkich miast wojewódzkich Prezes PiS tłumaczył, że odbywa się to w Warszawie, a nie w miastach w których mają kandydować, „” bo Polska jest jedna”. Obrazuje to jak Pan Prezes wyobraża sobie Polskę. Ma to być Polska całkowicie scentralizowana, w której wszystkie decyzje zapadają centralnie, a konkretnie w gabinecie na Nowogrodzkiej. Wizja prezesa to samorządy realizujące polecenia partii, a nie suwerenne reprezentowanie interesów społeczności lokalnej.

  Co  się  stało,  że  gazeta  powiązana  z  koalicja  rządową  19  marca  podała  zysk  brutto  - akurat  właściciela  Biedronki  liczącej u  nas  ponad  2800  sklepów  obliczony  na  2  miliony  euro.    Po  przeliczeniach  na  złotówki  równoważna  średnia  miesięczna  pensja  brutto  jego   pracowników  to ok.  4700 złotych.    Jeżeli   to  prawda  to  po  co  być  nauczycielem ,  hydraulikiem,  policjantem  a  już  przechlapane  jest  życie  pielęgniarki ,  emeryta  lub  rencisty  .  Raj  na  ziemi  polskiej  zaczyna  się  więc  na  stanowisku  w  sklepie  portugalskiego  filantropa  co  sklepy  ma  oprócz  Polski   tylko  w  swoim  kraju  i  niezwykle  rozwiniętej  demokratycznie  Kolumbii.  

   Niejako  podobne  zagadnienie  opisane  poprzednio  o  „zainteresowaniu”   developerów   terenami   spółdzielczymi  na  Bielanach  wystąpiły  na  Saskie  Kępie  z  linią  tramwajową   czy  też  na południowej  Woli  a  konkretnie  rejonie  Odolan,   gdzie  próbuje  się   spychać kolejarzy   z   posiadanych  terenów   -  coś  łączy.    Główną  rzeczą,   która  łączy  te  jak  i  wiele  innych  spraw  jest  brak  lokalnych  planów  zagospodarowania  przestrzennego ,  który   był  od  lat  tłumaczony   ich  komplikacją  przy   tworzeniu.  

  Jesteśmy na FB i YouTube                ,                                      Profil OKW na FB