Drukuj

Jeśli nie zgadzasz się z obecna rzeczywistością

w której:

Która powoduje, że:

 

Jeśli zgadzasz się z poniższymi kierunkami działań i chciałbyś w nich uczestniczyć:

 

Przyłącz się do Polskiej Partii Socjalistycznej jako członek lub sympatyk

Jak to zrobić i co trzeba wiedzieć?

 

Statut Polskiej Partii Socjalistycznej

Art. 6

1. Członkiem Partii może zostać każda osoba, która ukończyła 18 lat i posiada obywatelstwo polskie. Podpisując deklarację członkowską osoba wstępująca do PPS zobowiązuje się przestrzegać zasad programowych i statutowych partii oraz regularnie opłacać składki członkowskie.

2. Przyjęcie członka dokonuje się na zebraniu organizacji PPS, w jego obecności, przy pisemnym poparciu przez dwóch członków PPS. Komitet koła lub komitet okręgu ma obowiązek, na podstawie podjętej uchwały, zgłoszenia nowego członka do ewidencji właściwej rady wojewódzkiej, która uchwałą potwierdza nadanie członkostwa i dokonuje wpisu do ewidencji.

2

3. Członkowie PPS posiadający obywatelstwo polskie, przebywający za granicą, jeśli zezwala na to miejscowe prawo, mogą organizować się w koła, zgłaszane do ewidencji Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS.

Art. 7

1.Członkiem wspierającym może zostać każda pełnoletnia osoba.

2.Członków wspierających przyjmują komitety okręgowe lub rady wojewódzkie.

3.Status członka wspierającego wygasa wówczas gdy nie wywiązuje się on z zadeklarowanych zobowiązań na rzecz partii.

Art. 8

1. Godność Honorowego Przewodniczącego PPS oraz Honorowego Członka PPS może otrzymać osoba, która położyła wybitne zasługi na rzecz PPS.

2. Godności tę nadaje dożywotnio Kongres PPS.

 

Skontaktuj się z nami. (Zobacz w zakładce kontakt) Dowiesz się 

gdzie jest najbliższe Koło PPS, dostaniesz deklarację i wszystkie

niezbędne informacje.